Kontroll av vannvei konstruksjoner ved Norges største kraftutbygging

mpenergi AS er hentet inn for å kontrollere vannvei oppstrøms og nedstrøms, kanalene, betong pilarer og bunnforholdene på det som er pr tidspunkt Norges største elvekraftverk utbygging. Arbeidene gjøres i desember.

  

En nettside fra Fjellvann