Kontroll av 500m2 inntaks grinder på Norges største kraftutbygging

mpenergi AS har mottatt arbeider med å sjekke nye inntaks grinder med areal 500m2 som er montert på pr tidspunkt Norges største kraftutbygging.

    

En nettside fra Fjellvann