Invitasjon til anbud og befaring for bytte av eco-pakke bio fjernvarme

mpenergi AS er en noen utvalgte som er invitert til anbud og befaring for bytting av eco-pakke og rør til et av Oslo største bio fjernvarmeanlegg. Vi ser nærmere på jobben i januar -19.

   

En nettside fra Fjellvann