Reparasjon av skade på valseluke ved et elvekraftverk

mpenergi AS har fått arbeidene med å utbedre mindre skade på en valseluke/flomluke fra 1920 med størrelse ca 17 x 9 meter. Arbeidene utføres i januar 2020.

En nettside fra Fjellvann