EU – Bulgaria Energy program

mpenergi AS er partnerbedrift i EU – Bulgaria Energy program og har så langt avtaler med 13 kommuner i Bulgaria. Dette omhandler oppgradering av fornybar energi/infrastruktur for energi effektivisering. Forprosjekteringen startet nov -19 og vil forgå til mars -20 og gjennomføringen ca 2 år , medio 2021.

En nettside fra Fjellvann