Achilles Qualification Europe

mpenergi AS har den 29.01.2021 ny kvalifikasjon som leverandør i Achilles systemet for Europa. Dette er en kvalifikasjon vi har hatt løpende siden 2016. Ny kvalifikasjon gjelder til 25.01.2022.

En nettside fra Fjellvann