EU energy program – Bulgaria

mpenergi AS jobber som konsulent for EU landene underlagt energidepartementene. Vi er 3.parts kontrollør av fornybar energi, infrastruktur og klima prosjekter. Her fra sentrale nordlige deler av Bulgaria.

En nettside fra Fjellvann