EU energy program Bulgaria

mpenergi AS jobber som konsulent for EU landene underlagt energidepartementene. Vi er 3.parts kontrollør av fornybar energi , infrastruktur og klima prosjekter. Her fra oppdrag i Balkan fjellene.

En nettside fra Fjellvann