EU energy program Bulgaria

mpenergi AS jobber som konsulent og 3.parts kontrollør under EU prosjekter innen energi effektivisering, fornybar energi, infrastruktur og forsyningssikkerhet. Her fra oppdrag ved Svartehavskysten.

En nettside fra Fjellvann