Arbeider ved anlegg innen fornybar energi og fjernvarme

Det er mottatt arbeider ved anlegg innen fornybar energi og fjernvarme. Dette er fjellanlegg som benytter både sjøvann samt renset kloakk som varme/kjølekilder. Arbeider består av prosjektledelse og kontroll funksjoner. Arbeidene gjøres i mnd skifte mai/juni.

En nettside fra Fjellvann