Nord Europas største elvekraftverk

Morten Pedersen Energi har mottatt arbeider vannvei på Nord Europas største elvekraftverk. Dette gjelder stål/betongarbeid i kritisk del av inntaket som er 45m bredt og 12m dypt. Arbeidene utgjør også masseforflytting på bunn med dykkere og betongskade på bunnterskel. Arbeidene starter opp så fort vårflommen har gått ned i begynnelsen av Juni og vil vedvare 2-3uker. Arbeidene er forarbeid til en 4mnds jobb som kommer i august 2014.

En nettside fra Fjellvann