Status kontroll av Kaplan turbin

Vi er hentet inn vedrørende status kontroll av Kaplan turbin 40mgw som medfører nedkjøring og stenging av kraftstasjonen fra mandag 14.Januar. Arbeidet består av bruk av kran, mannskap,rigg, glideluker,montering av totalt 36 tonn stål konstruksjon og dykkerarbeid ned til 12m dyp.

En nettside fra Fjellvann