PTK 2013

PTK 2013 ( Produksjons teknisk Konferanse) er endelig programfestet og den årlige store samlingen for kraft Norges indre miljø skjer 4-6. mars 2013 på Gardermoen. Årets Sponsor er Eidsiva Energi. PTK 2013 har denne gang spesielt fokus på 2 felter : Langsiktig verdiskapning innen kraftproduksjon og Opprustning/utvidelse. Morten Pedersen deltar som vanlig og er normalt eneste i sitt fagområde av de rundt 400 deltakerne. Alle viktige fremtids utsikter og planer fremlegges på denne konferansen.

En nettside fra Fjellvann