Stengning av bakvann på 40MW kraftstasjon

Mpenergi har mottatt stengning av bakvann på 40MW kraftstasjon som medfører mobilkran, lukesetting av 6 luker a 5.5 tonn samt tømming og kontroll med dykkere. Arbeidet gjøres uke 48. Kraftstasjonen ble åpnet ny 20.april 2011 og vi har hatt alt arbeidet siden vannfylling på denne stasjonen.

En nettside fra Fjellvann