Arbeider på et av Norges største elvekraftverk

Vi har mottatt arbeider på et av Norges største elvekraftverk som skal skifte pumpesystem. Arbeidene består i forundersøkelse, prosjektledelse, rigg, drift, dykkerarbeid ,mekaniske og betong arbeider over og under vann. Arbeider starter opp løpende etter ferdigstillelse av andre arbeider.

En nettside fra Fjellvann