Vi har mottatt stengning av elvekraftverk med 55MW kaplan turbin

Vi har mottatt stengning av elvekraftverk med 55MW kaplan turbin som skal ha revisjon frem til vårflommen. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, kran, rigg og noe dykkerarbeid. Arbeidene starter opp i januar 2014 så fort vann mengden har gått ned ved litt kulde.

En nettside fra Fjellvann