MPenergi er hentet inn for å finne druknet person ved et større elvekraftverk

MPenergi er hentet inn for å finne druknet person ved et større elvekraftverk. Overvåkingsvideo viser hendelsen, men redningsetater oppfatter elvekraftverket som vanskelig og farlig og dermed overtar vi. Vår 20 års erfaring med vannarbeid på elvekraftverk gjør dette til «vanlig» dag på jobben, men med trist årsaks sammenheng.  Vi fant og hentet opp den omkomne den 22.01.2014 på 17 meters dyp .

En nettside fra Fjellvann