Vi har mottatt den største oppgraderingen av et elvekraftverk vannvei de siste 100 år i Norge

Vi har mottatt den største oppgraderingen av et elvekraftverk vannvei de siste 100 år i Norge. Elvekraftverket er et av Nord Europas største. Vi er meget stolte av at vår faglighet har gitt oss denne tilliten. Elvekraftverket skal gå på drift under oppgraderingen og det gjør arbeidene særdeles utfordrende. Arbeidene starter opp 1.august 2014 og skal være ferdige til vårflommen 2015, med prosjektering og planlegging fra dags dato. Etter kontroll gjøres frem til vårflommen 2016. Arbeidene består av rensk av basseng på 160×75 x 16 meter dypt for 2-4 000m3 tømmer. Demontere og ta opp 1600m2 inntaks grinder, terskel og førings reparasjoner og montering av 1600m2 nye inntaksgrinder. Alt arbeid innen prosjektledelse, rigg, kran, flåter, dykking er mottatt i dette prosjektet.

En nettside fra Fjellvann