Årets Produksjonstekniske konferanse (PTK 2014)

Årets Produksjonstekniske konferanse (PTK 2014) avholdes 3.-5.mars 2014.  Tema i år er : «Kunnskap om Kraft» .Morten Pedersen deltar alle dager samt på sponsor/festmiddager som en av få leverandører som er tatt opp som medlem i Energi Norge. Dette er den årlig store samlingen for de som produserer, transporterer ,selger og vedlikeholder fornybar energi i Norge.
http://www.energinorge.no/produksjon/produksjonsteknisk-konferanse-2014-kunnskap-om-kraft-article9941-230.html

En nettside fra Fjellvann