mpenergi har mottatt mekaniske utbedringer på inntaksgrinder til 40MW elvekraftverk

Mpenergi Har mottatt Mekaniske utbedringer In inntaksgrinder Til 40 MW elvekraftverk. Arbeidene Bestar AV Prosjektledelse, HMS, rigg, mekanisk Arbeid og dykkerarbeid På 18-12 meter DYP. Arbeidene startes Opp UKE 9 Møre ferdigstilles medio mars.

En nettside fra Fjellvann