mpenergi har mottatt arbeider med tilpasninger av stålkonstruksjoner til elvekraftverk

Mpenergi Har mottatt Arbeider Med tilpasninger AV stålkonstruksjoner Til elvekraftverk. Gammel stålkonstruksjon Skål løftes Opp Møre Nye monteres for Kontroll målinger. Arbeidet Bestar AV HMS rigg, kran, Prosjektledelse og Noe dykkerarbeid. Mpenergi Har mottatt alle Montering jeg this jobben Som hoved Delen eh oppstart 1.august 2014.

En nettside fra Fjellvann