mpenergi har mottatt oppgradering av samtlige fjernvarme anlegg i sjø på Fornebu

Mpenergi Har mottatt oppgradering AV samtlige Fjernvarme Anlegg i Sjø På Fornebu, Lysaker. Dette innebærer BLANT Annet Statoil, Telenor, Aker Hovedkontorer og Telenor Arena SAMT Alle kontorbyggene. Arbeidene Bestar AV Rensing AV inntaksledninger Ø 700-900mm opptil 500meter lengde ned Til 32m DYP SAMT mekanisk Arbeid vedrørende pumper og vanntrykk tilkoblinger. Arbeidene starter Overføring jeg UKE 14.

En nettside fra Fjellvann