Liten oppgradering av målesystemer oppstrøms side av et elvekraftverk

Mpenergi har mottatt liten oppgradering av målesystemer oppstrøms side av et elvekraftverk. Arbeidene gjøres så raskt andre arbeider er avsluttet.

En nettside fra Fjellvann