mpenergi har mottatt arbeider vedrørende revisjon på kaplan turbin i øvre Glomma/Hedmark

mpenergi har mottatt arbeider på kaplan turbin som består av stillasbygging og riggarbeid under løpehjulet. Hms, Prosjektledelse samt utførende er noen av arbeidsoppgavene.

Strandfossen 1Strandfossen 2 (2)Strandfossen 3Strandfossen 4Strandfossen 5Strandfossen 6

En nettside fra Fjellvann