mpenergi har mottatt arbeider på flomluke som har mekanisk feil på løfteanordning

mpenergi har mottatt mekaniske arbeider på 80 tonns flomluke som har feil på løfteanordninger. Arbeidene består av HMS, prosjektleder, kran og dykkerarbeid.

Solbergfoss flomluke en.DCIM100GOPRODCIM100GOPRO

En nettside fra Fjellvann