Revisjons arbeider November 2014 til Mars 2015 på elvekraftverk

mpenergi har mottatt arbeider vedrørende revisjon stanser på elvekraftverk. Dette omhandler alt fra 40MW til 100MW kaplan turbiner. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, kran, rigg og dykkerarbeid. Oppstart blir uke 46 og løpende til mars -15 , i tillegg til de store kontraktene vi allerede utfører arbeid på.

2014-11-17 14.23.45 2014-11-17 14.24.31 2014-11-17 15.43.392014-11-18 13.23.012014-11-18 14.20.172014-11-18 14.20.56

En nettside fra Fjellvann