Oppgradering av fjernvarme Lysaker

mpenergi har mottatt oppgradering av fjernvarmeanlegg fra sjø på Lysaker. Ventil har fått lekkasje,anlegget må derfor plugges på 33 meter dyp og mekanisk arbeid for utskiftning av ventil må deretter utføre i teknisk rom på land. Anlegges må så renses, test kjøres og i gangsettes. Arbeidene starter opp i uke 47 i tillegg til løpende andre arbeider.

2014-12-01 17.12.352014-12-01 17.13.512014-12-01 17.14.472014-12-01 17.16.06

En nettside fra Fjellvann